این سایت قرار است کلیه فعالیتهای اقتصادی این مجموعه را در فضای مجازی
پوشش دهد . لذا در طراحی و راه اندازی آن بسیار تدبیر شده و عمده دلیل تاخیر در
راه اندازی سایت جدید نیز همین دلیل است. فرش سوماک که به عنوان برند کمکی و
زیر مجموعه فرش چمن رخ حرکت میکند عهده دار مراحل پیش تولید و تولید انواع فرش
و تابلو فرش های نفیس می باشد . ضمنا فعالیتهای اقتصادی فرش چمن رخ نیز با توجه به
زیر ساختهای بسیار پیشرفته و هوشمند این سایت بر روی این سامانه انجام میشود. امیدواریم
که این سایت مورد رضایت شما قرار گیرد.

تمام حقوق مادی و معنوی سایت سوماک متعلق به فرش چمن رخ میباشد.
" فرش چمن رخ  " تاسیس   1340 تهران